Security Guard Training

Security Guard मा काम गर्न चाहने महिला तथा पुरुष उम्मेदवारहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा तालिम संचालन भैरहेको छ ।✔ तालिम शुल्क जम्मा रु ५००० /- मात्र📌रु ५००० /- भित्रमा :✅ निःशुल्क – तालिमको लागि पोशाक ( (T-shirt, Track र Shoe)✅निःशुल्क – तालिम सम्बन्धित शैक्षिक सामाग्रीहरु✅२४ सै घण्टा निःशुल्क WI-FI सुविधा📌 तालिम मिति : चैत ८ देखि सुरु हुनेछ ।🏢 सम्पर्क ठेगानाःगुरुकुल सेक्युरेटी सर्भिसेस प्रा.लि.मालपोतरोड, धनगढी, कैलाली☎ +977-091 – 525863☎ 9812662446 ,9865823950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by SajilO Online