किशोरीहरूको लागि आत्मारक्षा तालिम सम्पन्न

प्रहार नेपालको आयोजना मा किशोरीहरूको लागि ५ दिने आत्मारक्षा तालिम सम्पन्न भएको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *